MÓDULO I

Día 1: Ola Mundo!
>Presentación de participantes. Motivacións e intereses.
>Presentación do seminario. Obxectivos,  metodoloxía e módulos.
>Presentación das dinámicas de grupo. Subgrupos, funcións e tarefas de cada participante.
>Creatividade dixital: Creación de memes online.
Días 2, 3, 4: Eu no cuarto conectado.
>Competencias: 2.0, redes sociais, comunicación dixital.
>Introducción a ferramentas dixitais para o traballo colaborativo e a documentación
>Creación da estrutura básica dixital do curso: blogue, wiki, dunha conta de twitter, n-1…
>Conexión online: Temática e convidadx: Entre a ribeira e o monte. Historia(s) chantadinas
>Creatividade dixital: Elaboración dunha fotomontaxe.