Día #1

Día1: Presentación e creación das estructuras do grupo
 • Presentación do seminario.
 1. Obxectivos, metodoloxía e módulos.
 2. Presentación de participantes. Motivacións e intereses. Memes online de cada participante
 3. Presentación das dinámicas de grupo. Subgrupos:
 • Equipos de traballo
 1. Blogues por cada 4 persoas
 2. Imaxe: Foto e Video
 3. Redes sociais
 4. Tradución
 • Funcións e tarefas de cada participante.
 1. Competencias: 2.0. Introducción a ferramentas dixitais para o traballo colaborativo e a documentación
 2. Creación da estrutura básica dixital do curso: blogue, owncloud e titanpad
 3. Navegación por Historypin
 • Traballo do día.
 1. Facer un blogue
 2.  por grupo temático
 3. Meme de cada participante
 4. Manexo de Historypin e subida de imaxes
 • Chaves de aprendizaxe do día:
 1. Aprendizaxe clave do cooperativismo e traballo en grupo
 2. Creación blog como espazo para contar historias
 3. Pads, Historypin e carpetas compartidas como espazo coñecemento colaborativo