Cartografía crítica

A cartografía é a ciencia que se encarga do estudo e da elaboración dos mapas e tamén se denomina cartografía a un conxunto de documentos territoriais referidos a un ámbito de estudo. E a que nos referimos cando falamos de cartografías críticas pois son unha serie de mapas que rachan coa imaxe tradicional de mapa e procuran ir máis alá, a aquelo que está escondido o que non figura no mapa, pero que nos, os que vivimos no lugar, percibimos. Por exemplo un mapa crítico contería os lugares polos que non nos dexian pasar, as estradas que non podemos cruzar porque so pasan coches, etc.. Coa cartografía crítica os mapas vólvense máis humanos, contan máis cousas do que adoitamos ver nos mapas tradicionais.

Poderíamos facer un, non?